Hi s.r.o.

Počítačové siete, ich spoľahlivá a bezpečná prevádzka sú v dnešnej dobe hlavným pilierom moderného podnikania. Naša spoločnosť sa zameriava na výstavbu, správu a komplexnú údržbu telekomunikačných sietí. Súčasťou našej práce je nepretržité monitorovanie a vyhodnocovanie aktuálnej sieťovej situácie. Na základe detegovaných anomálií a vzniknutých problémov reagujeme tak aby zostala zachovaná funkčnosť a spoľahlivosť jednotlivých uzlov čím podstatne minimalizujeme riziká spôsobené s nedostupnosťou jednotlivých sieťových služieb.

O nás

• Montáž a servis telekomunikačných technológií
• Monitorovanie počítačových sieti a riešenie incidentov
• Analýza dátových tokov a penetračné testovanie
• Vývoj aplikácií pre ochranu súkromia

Kontakt

• Hi s.r.o.
• Pod kaštieľom 317
• 951 35 Veľké Zálužie
• Email: info@hi.sk
• IČO: 47875291
• IČ DPH: SK2024128205

Copyright (c) 2014 www.hi.sk - designed by Riggs.sk, created by Weblife.sk